Ewa Łukomska

Polityka prywatności

1. Dokument precyzuje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Gości strony internetowej znajdującej się pod adresem ewalukomska.pl.

2. Administratorem danych Gości jest operator strony ewalukomska.pl.

3. Administrator strony ewalukomska.pl respektuje wszelkie zasady i regulacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych – Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe Gości strony ewalukomska.pl przetwarzane są za ich zgodą oraz wówczas, gdy przepisy prawa uprawniają administratora do podejmowania tego rodzaju czynności.

5. Budowa strony umożliwia zbieranie danych Gości na dwa sposoby:

  • poprzez gromadzenie imion, nazwisk oraz adresów mailowych osób, które zdecydują się na skorzystanie z formularza kontaktowego – w tym pola obowiązkowe to imię oraz adres mailowy,
  • poprzez pliki cookies.

6. Strona automatycznie zbiera jedynie dane w formie plików cookies, czyli plików tekstowych przechowywanych na urządzeniach, z których korzystają Goście. Zawarte w cookies informacje pozwalają przede wszystkim na tworzenie statystyk i dostosowanie sposobu wyświetlania strony do urządzenia użytkownika końcowego.

Każdy z użytkowników ma możliwość dostosowania ustawień cookies w przeglądarce.

7. Adresy mailowe Gości przetwarzane są wyłącznie wówczas, gdy zdecydują się oni na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza bądź wysłanie maila na adres zamieszczony na stronie.

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, informacje dotyczące Gości nie są udostępniane osobom trzecim lub sprzedawane.

9. Administrator strony zapewnia Gościom możliwość wglądu do powierzonych danych, ich modyfikacji oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

10. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych wersjach dokumentu.

11. Na stronie sporadycznie pojawiają się linki przekierowujące do innych serwisów, które posiadają własne polityki cookies oraz prywatności, z którymi warto się zapoznać.

Pytania dotyczące któregokolwiek z zapisów Polityki prywatności należy kierować na adres mailowy udostępniony na stronie w zakładce "Kontakt".