Ewa Łukomska

Szkolenia dla osób poszukujących pracy

Przesuń w dół

Zwiększ szanse na objęcie wymarzonego stanowiska

Profesjonalny wizerunek jest wyjątkowo istotny nie tylko z punktu widzenia osób, które już zajmują wysokie stanowiska, ale i takich, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w danej branży. Każdy, kto choć raz wziął udział w rozmowie kwalifikacyjnej, wie, że może być ona zdecydowanie bardziej stresująca niż niejedno wystąpienie publiczne. Ponadto, by w ogóle doszło do rozmowy z rekruterem, kandydat musi się pochwalić atrakcyjnym CV – takim, które przyciąga uwagę nie tylko formą, ale też właściwie przedstawioną treścią, eksponującą to, co najistotniejsze.
Proponowane przeze mnie szkolenie pozwala opanować sztukę prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale też umożliwia uczestnikom zwiększenie szans na zainteresowanie potencjalnych pracodawców.

Jak napisać atrakcyjne CV?

CV to wizytówka kandydata – pierwsza wiadomość, jaka dociera od niego do potencjalnego pracodawcy. Dlatego zarówno wygląd, jak i treść tego dokumentu, są tak ważne.
Jeszcze do niedawna kandydaci mieli dość ograniczone możliwości w kwestii przygotowania CV – większość korzystała z MS Word bądź innych edytorów tekstu. Obecnie mnóstwo łatwych w obsłudze platform graficznych oferuje gotowe szablony CV, które nawet laik wypełni bez żadnych problemów. Co ważne, wiele z tych platform pozwala na korzystanie przynajmniej z części oferowanych opcji za darmo. Jedyny problem polega na tym, by nie dać się ponieść fantazji i nie przygotować dokumentu, który bardziej niż wizytówkę przypomina zaproszenie na bal przebierańców.
Oprawa graficzna jest ważna, ponieważ to na nią najpierw zwróci uwagę rekruter. Jednak rdzeniem CV jest oczywiście treść. Powinna być przemyślana i skondensowana, ale też ułożona w taki sposób, by naturalnie eksponować te elementy, które zwiększą nasze szanse na zaproszenie na rozmowę. W CV nie może też zabraknąć naszych niezbędnych danych, ale i elementów, które pracodawca zastrzegł w ogłoszeniu.

Co powinno się znaleźć w CV?

Rekruterzy często traktują przeglądanie CV jako przykry obowiązek. Jeśli dostarczysz im przemyślany i dopracowany dokument, ułatwisz im pracę i zwiększysz swoje szanse na przejście wstępnego etapu rekrutacji.

Dane osobowe i kontaktowe

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, miejscowość zamieszkania, a także data urodzenia bądź wiek (opcjonalnie). To informacje umożliwiające identyfikację osoby aplikującej na stanowisko, ale także - w razie potrzeby - kontakt.

Doświadczenie zawodowe

Zwyczajowo wymieniamy dotychczasowe miejsca pracy zaczynając od najnowszego, a kończąc na pierwszym objętym przez nas stanowisku. Warto określić także czas pełnienia konkretnej funkcji i wspomnieć o wykonywanych zadaniach.

Wykształcenie

Szkoły, podobnie jak miejsca pracy, wymieniamy od ukończonej najpóźniej. O ile mamy wykształcenie wyższe, a profil liceum nie ma wielkiego znaczenia z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy, można pominąć ten etap. Jeśli jednak ukończenie danej szkoły średniej jest naszym atutem, należy to oczywiście uwzględnić w przygotowywanym CV.

Szkolenia i kursy

Wiedza, którą zdobywaliśmy dodatkowo, nie w ramach studiów czy nauki szkolnej. Wszelkie szkolenia wymieniamy od tego, które ukończyliśmy najpóźniej - tak, jak w pozostałych przypadkach. Jeśli konkretny kurs ma szczególne znaczenie dla stanowiska, na które aplikujemy, warto go wyróżnić - choćby poprzez pogrubienie tekstu.

Znajomość języków obcych

Koniecznie należy uwzględnić poziom, na jakim opanowaliśmy dany język. Warto skorzystać z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR), i wprowadzić nie tylko odpowiednie symbole, ale także ich wyjaśnienie (A1 –początkujący, A2 – podstawowy, B1 – średnio zaawansowany, B2 – średnio zaawansowany wyższy, C1 – zaawansowany, C2 – biegły). Można pokusić się również o krótki opis umiejętności („zdolność pisania i czytania prostych tekstów” czy też „płynność w mowie i piśmie” itp.).

Umiejętności

Obok obsługi programów komputerowych czy aplikacji, można oczywiście podkreślić innego rodzaju zdolności. Nie tylko popularne („skuteczne działanie pod presją czasu”), ale także bardziej konkretne („organizacja imprez branżowych od pomysłu do realizacji”). Wymieniając nasze umiejętności należy wziąć pod uwagę charakter stanowiska, na które aplikujemy - najistotniejsze i najbardziej konkretne elementy uwzględniamy na początku, a te o mniejszym znaczeniu oraz te bardziej ogólnikowe zostawiamy na koniec.

Klauzula o ochronie danych osobowych

Jest niezbędna, by rekruter mógł uwzględnić kandydata w procesie wyłaniania pracownika.
Niekiedy aplikanci decydują się na opisujący ich jeden krótki akapit („O mnie”) – może to być dobry sposób na wyróżnienie się na tle innych kandydatów, ale jedynie wówczas, gdy mamy pomysł na to, jak skonstruować taką krótką charakterystykę.
Do elementów, które nie są konieczne, jednak z pewnością zadziałają na korzyść aplikującego (o ile zostaną właściwie przedstawione), należą:

Zainteresowania

Warto skoncentrować się na konkretach, a nie ogólnikach.

Zdjęcie

Należy zadbać o to, by zdjęcie było profesjonalne, formalne i neutralne.

Przedsięwzięcia

Na przykład: organizacja konferencji o ugruntowanej marce

Jak napisać list motywacyjny zwracający uwagę rekrutera?

Często w procesie rekrutacji wymagany jest także list motywacyjny. Oczywiście największym błędem, jaki może popełnić kandydat, jest przygotowanie jednego listu motywacyjnego i rozesłanie go do różnych potencjalnych pracodawców. Podobnie jak CV, listy motywacyjny powinien być dostosowany do firmy, do której aplikujemy.
W CV różnice będą nieznaczne – wystarczy jedynie zaakcentować te elementy naszego życiorysu, które mają największe znaczenie z punktu widzenia danego pracodawcy. Natomiast list motywacyjny należy zbudować kładąc nacisk na odpowiednie cechy charakteru, zdolności, umiejętności, doświadczenia i oczywiście – motywacje. Treść listu powinna przemawiać jeszcze dobitniej niż CV na naszą korzyść; uzasadniać, dlaczego jesteśmy właściwym wyborem na dane stanowisko i w jaki sposób będziemy w stanie pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa z rekruterem pozornie nie wymaga szczególnie gruntownego przygotowania – kandydat ma przecież mówić o sobie, a w końcu jaki temat można znać lepiej? Jest to jednak bardzo mylne przekonanie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej poruszane są przede wszystkim tematy związane z doświadczeniem i planami kandydata, czyli jego przeszłością i przyszłością. Oba zagadnienia należy dokładnie przemyśleć jeszcze przed spotkaniem, ponieważ odpowiadając na pytania rekrutera tworzymy w jego oczach pewne wrażenie, stajemy się kimś więcej, niż właścicielem CV, które trzyma w dłoniach.

Podczas rozmowy niezwykle istotna jest znajomość treści dokumentów, które złożyliśmy w trakcie aplikacji. Pytania związane z faktami, które wymieniliśmy w CV czy liście motywacyjnym prawdopodobnie pojawią się już na początku rozmowy. Rekruter będzie oczekiwał rozwinięcia pewnych myśli czy też doprecyzowania stwierdzeń. I tu czai się pewna pułapka, ponieważ jeśli będziemy sprawiać wrażenie niezorientowanych we własnej aplikacji, całkowicie stracimy wiarygodność.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pewnych klasycznych pytań, które zazwyczaj zadawane są w podobnych sytuacjach. Niektóre wręcz nie mogą się nie pojawić – do nich należy zaliczyć choćby pytanie o wysokość wynagrodzenia, które krępuje wiele osób. Podczas szkolenia omawiam zagadnienia najczęściej występujące w trakcie wywiadów i przedyskutowuję z uczestnikami strategie zachowań i reakcji. Nawet najbardziej niewygodne pytanie traci swoją „siłę rażenia”, jeśli mamy szansę w porę przemyśleć możliwe odpowiedzi.

W trakcie szkoleń prowadzonych dla większych grup przygotowuję scenki, które odgrywa kilku wybranych uczestników – następnie wszyscy mają szansę omówić prezentacje i zdecydować, która ze strategii okazała się najbardziej skuteczna. Wspomniane scenki są oczywiście odpowiednio przeanalizowane i podsumowane, by uczestnicy mogli wyciągnąć z warsztatu jak najwięcej cennych informacji.

Sztuka prezentacji: pierwsze wrażenie

W trakcie pierwszego spotkania z kandydatem, rekruter wyciąga wnioski już od chwili, gdy potencjalny pracownik przekracza próg. Istotny jest każdy, nawet najdrobniejszy szczegół; wyciągnięcie ręki na powitanie, zajęcie miejsca siedzącego, odłożenie płaszcza – wszystko można przełożyć na konkretne cechy.

Przyjrzyjmy się zwykłemu podaniu ręki – istotne jest kto pierwszy wyciągnie dłoń, z jaką siłą ją uściśnie, a także jak długo utrzyma uścisk. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że w sytuacjach formalnych (a w tym właśnie biznesowych) dłoń podaje osoba zajmująca wyższe stanowisko. Rekruter z zasady będzie w hierarchii wyżej niż potencjalny pracownik, a ponadto jest gospodarzem spotkania, dlatego to właśnie rekruter podaje rękę. Uścisk powinien mieć umiarkowaną siłę – nie można zmiażdżyć ręki rozmówcy, ale też nie należy podawać zupełnie rozluźnionej dłoni. Uścisk powinien być zatem stanowczy – i stosunkowo krótki: nie należy natomiast wyrywać ręki, ale też zbyt długo jej przytrzymywać – uścisk powinien się skończyć naturalnie.

Kwestia podawania ręki, podobnie jak wiele innych obyczajów, omawiana jest w trakcie panelu szkolenia poświęconego etykiecie. W trakcie spotkania dyskutujemy również na temat wyglądu – w tym fryzury, makijażu oraz ubrania, ale także drobnych elementów, na które warto zwrócić uwagę: w tym na przykład biżuterii, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Kolejnym poruszanym w trakcie szkolenia tematem jest zachowanie – w tym nie tylko elementy oczywiste, takie jak choćby zadawanie pytań, ale również te trudniej zauważalne – np. sposób siedzenia czy gestykulacja. Finalną częścią tego etapu spotkania jest formułowanie wypowiedzi – m.in. w jaki sposób zwracać się do rekrutera, czy wtrącać subiektywne uwagi oraz kiedy pozwolić sobie na żarty.

Zarządzanie stresem - jak opanować emocje?

Kontroluj negatywne emocje
Rozmowa kwalifikacyjna z pewnością jest wydarzeniem stresującym, które może wyzwalać pewne negatywne emocje – te z kolei wpływają na jakość naszej prezentacji oraz wrażenie, jakie stwarzamy.
Efektywne i dyskretne techniki
Dlatego też warto poznać pewne techniki, które pozwalają odpowiednio przetworzyć nasze uczucia i nie dopuścić do tego, by te osłabiły nasze możliwości. Istnieją niemal niezauważalne zachowania, które w trudnych sytuacjach poprawiają poczucie komfortu i ułatwiają koncentrację. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by skorzystać z takich technik w trakcie rozmowy z rekruterem, ale i w innych trudnych momentach.
Zapanuj nad stresem
Metody radzenia sobie ze stresem szczegółowo omawiam podczas ostatniego panelu szkolenia.

Atuty szkolenia

Co wyróżnia proponowane przeze mnie szkolenie na tle innych dostępnych na rynku ofert? Na co mogą liczyć uczestnicy?

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć moją propozycję.

Przydatne umiejętności

Szkolenie dla osób poszukujących pracy pozwala zdobyć nowe umiejętności, które sprawdzą się nie tylko w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ale także w wielu innych sytuacjach - zawodowych i prywatnych.

Praca w grupie i z grupą

Panele przygotowane zostały z myślą o kilkunastoosobowych grupach, w których praca wciąż jest komfortowa, ale jednocześnie pozwala na poznanie różnych punktów widzenia i zachowań oraz ich analizę pod różnymi kątami.

Aktywne uczestnictwo

Uczestnicy nie tylko poszerzają wiedzę, ale także porównują swoje odczucia dotyczące prezentacji, dzielą się spostrzeżeniami i zdobywają nieco więcej pewności w trakcie wystąpień – zabierając głos podczas zajęć.

Elastyczna forma

Mieszana forma spotkania – uwzględniająca zarówno wykład, jak i warsztat – pozwala przekazać kursantom niezbędną wiedzę, ale także zaktywizować ich poprzez praktyczne ćwiczenia. To także skuteczna metoda zapobiegająca monotonii.