Ewa Łukomska

Wystąpienia medialne i publiczne

Warsztaty
Przesuń w dół

Wiedza i praktyczne umiejętności

Zarówno przekonujące wystąpienia medialne, jak i profesjonalne prezentacje na forum, wymagają nie tylko wiedzy, ale i praktycznych umiejętności. Wiele z nich można skutecznie rozwijać podczas indywidualnych warsztatów, które oparte są przede wszystkim na odpowiednio opracowanych ćwiczeniach, dobranych tak, by jak najlepiej imitować wyzwania, z jakimi uczestnicy mierzą się na co dzień.
Proponowany przeze mnie blok warsztatowy przeznaczony jest dla osób, które kładą największy nacisk właśnie na kwestię praktyki: chciałyby dowiedzieć się, jak poprawić swoje wystąpienia, zaakcentować ich odpowiednie elementy czy też opanować emocje. Program warsztatów dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczestników.

Spersonalizowany program warsztatów

By zapewnić jak najwyższą skuteczność zajęć, przed ich rozpoczęciem układam indywidualny program, który stanowi odpowiedź na potrzeby klienta. W porozumieniu z uczestnikiem dobieram ćwiczenia, które stanowią odzwierciedlenie sytuacji z jego życia zawodowego. Dzięki temu trenujemy odpowiednie rodzaje wypowiedzi, ale też oscylujemy wokół tematów, które są w kręgu zainteresowań uczestnika.
Dlaczego jest to aż tak istotne? W pracy niejednokrotnie zajmujemy się kilkoma dziedzinami bądź też działamy na ich styku. Zdarza się, że w jednych czujemy się pewniej, a inne przysparzają nam więcej kłopotów, co wyraźnie wpływa na jakość naszych wystąpień. Ta sama zasada widoczna jest, gdy porównamy nasze zachowania w znanym, przyjaznym środowisku oraz tym zawodowym, niekiedy mniej przystępnym.
Warsztaty pozwalają dobrać odpowiednie strategie wypowiedzi, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, które umożliwiają zaprezentowanie się na wysokim poziomie – także, gdy w tematyce wystąpienia nie czujemy się szczególnie pewnie.
Przyjrzyjmy się całkowicie zmyślonemu przykładowi właścicielki firmy zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników. Firma realizuje zlecenia, które wymagają współpracy z partnerami biznesowymi. Podczas spotkań z nimi pani prezes sprawia wrażenie profesjonalnej i rzeczowej. Natomiast rozmowy z potencjalnymi klientami stanowią dla niej nie lada wzywanie. Dlaczego? Wydawać by się mogło, że nie ma znaczenia, czy pomysł przedstawiamy partnerowi czy klientowi. Jednak oba typy rozmówców wymagają znacznie innego podejścia – oczekujemy też od nich różnych reakcji i działań, dlatego też prezentacja koncepcji – w zależności od słuchaczy – powinna kłaść nacisk na inne elementy. Dotyczy to zarówno jej treści, jak i formy.
Zarezerwuj termin już dziś!

Dlaczego warto?

Program warsztatów jest w pełni dostosowany do potrzeb uczestnika. Pozwala mu rozwijać najbardziej kluczowe kompetencje i nie koncentruje jego uwagi na sztucznie wykreowanych problemach, z którymi nie ma szansy się zetknąć po wyjściu z sali szkoleniowej.
Blok #1

Przygotowanie do wystąpień - metodyka

Podczas warsztatów tworzę warunki, pozwalające na rozwinięcie umiejętności związanych z odpowiednią selekcją treści prezentacji bądź wystąpienia. Nie jestem zwolenniczką stosowania „trików psychologicznych”, które w teorii mają wywołać u rozmówców określone emocje czy wrażenia. Opieram się na praktycznych rozwiązaniach, które w istocie poprawiają sposób formułowania wypowiedzi czy też wyraźnie wpływają na odbiór mówcy przez otoczenie. W mojej ocenie udane wystąpienie jest sumą formy i treści – podczas szkoleń czy warsztatów poświęcam im równie dużo uwagi.
Natomiast pierwszy etap warsztatów dedykowany jest przygotowaniu do wypowiedzi. Podpowiadam uczestnikom, w jaki sposób opracować wystąpienie, by było dostosowane do charakteru rozmowy czy spotkania, na co zwrócić uwagę przed prezentacją oraz co zaakcentować w jej trakcie. Odpowiednio wnikliwe przeanalizowanie tematu nierzadko jest kluczem do sukcesu – nie tylko pozwala nam zbudować rzeczową, staranną i odpowiednio złożoną wypowiedź, ale też dodaje nam pewności – czy to przed kamerą czy w trakcie prezentacji.
Blok #2

Komunikacja niewerbalna

Po zrealizowaniu bloku dotyczącego przygotowania wypowiedzi, przechodzimy do części poświęconej komunikacji niewerbalnej, a w szczególności mowie ciała. W ramach warsztatów wspomniane zagadnienia omawiam przede wszystkim pod kątem jak najbardziej użytkowym, dlatego też koncentruję się m.in. na zachowaniach pożądanych – i nieco mniej pożądanych – podczas wypowiedzi udzielanych na stojąco i na siedząco, na gestykulacji i sposobach na jej opanowanie oraz zarządzaniu stresem. Ponadto, o ile uczestnik zainteresowany jest wystąpieniami medialnymi, omawiamy również pracę z mikrofonem i kamerą.
Blok #3

Rdzeń warsztatów: realizowanie scenariuszy

Kolejnym punktem programu jest rdzeń warsztatów, czyli realizowanie scenariuszy. Zgodnie z zapowiedzią z poprzednich akapitów, uczestnik w ramach ćwiczeń przygotowuje wystąpienia o określonej formie i tematyce, które są nagrywane, a następnie poddawane wspólnej analizie. Uczestnik testuje konkretne modele i zachowania, porównuje je i decyduje, które z nich sprawiają, że wypada korzystniej. Ponadto ocenia, które z jego nawyków pozytywnie wpływają na odbiór wystąpienia, a które osłabiają przekaz.
Blok #4

Jak radzić sobie z tym, czego nie możemy przewidzieć?

Podczas każdego wystąpienia zdarzają się elementy losowe, takie jak pytania, komentarze czy polemiki, na które należy właściwie reagować. Oczywiście trudno być przygotowanym na każdy scenariusz, jednak istnieją sposoby na to, by zminimalizować szkody wynikające z niespodzianek, na które nie byliśmy gotowi. Bez względu na to, czy są to pytania, na które nie znamy odpowiedzi czy też nie do końca przychylne komentarze.

Tego rodzaju techniki nie tylko chronią mówcę przed ewentualnymi uszczerbkami na wizerunku, ale też zwiększają jego pewność siebie – łatwiej podejść do trudnego zadania ze świadomością, że znamy sposoby na to, by wybrnąć z niemal każdej kłopotliwej sytuacji.
Konkluzja

Twoje nowe możliwości

Finalny etap warsztatów to nie tylko analiza zdobytych umiejętności, ale też opracowanie ćwiczeń, które pozwolą je utrwalić i rozwinąć. Praca nad wizerunkiem nie kończy się przecież tuż po wyjściu z sali szkoleniowej.

W ramach programu podpowiadam, w jaki sposób poszerzyć nowe kompetencje, ale też opracowuję strategię rozwoju, która służy jako mapa kierunków na dalszej drodze do wykreowania profesjonalnego wizerunku. Klienci mają różne potrzeby i cele, dlatego też udzielane im rady nigdy nie są powtarzalne i sztampowe. Każdego uczestnika traktuję indywidualnie, a wszelkie sugestie zawsze dobieram w oparciu o analizę jego predyspozycji i umiejętności. Klient może też liczyć na wsparcie po zakończeniu warsztatów.

Formularz kontaktowy